Συστήματα ελέγχου μηχανών παραγωγής

Αρχική/Λύσεις/Βιομηχανικός Αυτοματισμός/Συστήματα ελέγχου μηχανών παραγωγής

Αναγνωρισμένοι κατασκευαστές μηχανημάτων από την Ελλάδα και από το εξωτερικό εμπιστεύονται την EOS για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την υποστήριξη συστημάτων αυτοματισμού των μηχανημάτων τους.

Οι λύσεις καθώς και οι υπηρεσίας της EOS αφορούν αφενός τον σχεδιασμό, την προμήθεια και την υλοποίηση νέων συστημάτων ελέγχου μηχανών παραγωγής και αφετέρου την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό υφισταμένων συστημάτων ελέγχου και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.

Οι υπηρεσίες της EOS για τον έλεγχο μηχανών παραγωγής, συνοπτικά είναι:

  • Υλοποίηση συστήματος ελέγχου μηχανής (PLC System).
  • Προγραμματισμός και παραμετροποίηση συσκευών εποπτείας και ελέγχου λειτουργίας μηχανής (HMI – SCADA).
  • Αναβάθμιση (Migration) συστήματος αυτοματισμού.
  • Υποστήριξη συστημάτων ελέγχου (PLC) και εποπτείας (HMI-SCADA) μηχανών.

Επιπλέον η EOS έχει τη δυνατότητα να παρέχει στους πελάτες της συμβόλαια υποστήριξης απρόσκοπτης λειτουργίας και άμεσης ανταπόκρισης.

Η EOS δίνει μεγάλη βαρύτητα στη μετά την πώληση υποστήριξη της λειτουργίας των μηχανών, προσφέρει στους συνεργάτες της άμεση υποστήριξη με τη χρήση εφαρμογών απομακρυσμένης πρόσβασης όπου αυτό είναι δυνατό, ενώ παράλληλα φυλάσσει (σε ειδικό και ασφαλές χώρο στο διαδίκτυο) και ανανεώνει διαρκώς δυναμικό φάκελο δεδομένων των μηχανημάτων.