Συστήματα ελέγχου παραγωγικής διεργασίας

Αρχική/Λύσεις/Βιομηχανικός Αυτοματισμός/Συστήματα ελέγχου παραγωγικής διεργασίας

Η EOS εγγυάται μεγίστη απόδοση και τον πλήρη έλεγχο γραμμών παραγωγής και ολοκληρωμένων παραγωγικών μονάδων-εργοστασίων παρέχοντας λύσεις στον σχεδιασμό, την υλοποίηση, την θέση σε λειτουργία και την υποστήριξη των συστημάτων αυτοματισμού. Σε μονάδες όπου απαιτείται ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων ελέγχου η EOS αποτελεί ιδανική επιλογή για την αναβάθμιση της παραγωγικότητας.

Οι ολοκληρωμένες λύσεις καθώς και οι υπηρεσίες της EOS αφορούν τον σχεδιασμό, την προμήθεια, την υλοποίηση και την υποστήριξη έργων βιομηχανικού αυτοματισμού Μονάδων παραγωγής με αντικείμενο:

  • Εφαρμογές εποπτικού ελέγχου και συλλογής δεδομένων (ΗΜΙ – SCADA).
  • Έλεγχος συστημάτων παραγωγικής διεργασίας (PLC systems).
  • Όργανα μετρήσεων διεργασίας.
  • Δίκτυα βιομηχανικών επικοινωνιών.
  • Βιομηχανικά δίκτυα (ProfibusDP, Modbus, PROFINET, IEC60780, etc).