Συστήματα τηλεμετρίας, απομακρυσμένης διαχείρισης αυτόνομων σταθμών

Αρχική/Λύσεις/Βιομηχανικός Αυτοματισμός/Συστήματα τηλεμετρίας, απομακρυσμένης διαχείρισης αυτόνομων σταθμών

Για τους απομακρυσμένους αυτόνομους σταθμούς είναι ιδιαίτερα κρίσιμα αφενός η απρόσκοπτη λειτουργία και ο έλεγχος του σταθμού καθώς επίσης και η διαχείριση της απαιτούμενης ενέργειας λειτουργίας. Η EOS έχει αναπτύξει και τυποποιήσει ολοκληρωμένη εφαρμογή παρακολούθησης και διαχείρισης αυτόνομων σταθμών η οποία ελέγχει την λειτουργικότητα του σταθμού και βελτιστοποιεί την διαχείριση των υβριδικών συστημάτων παροχής ενέργειας.

Αυτόνομοι σταθμοί για του οποίους η EOS παρέχει ολοκληρωμένη λύση ελέγχου είναι κυρίως σταθμοί τηλεπικοινωνιών και σταθμοί παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων.