Βιομηχανικός Αυτοματισμός

Αρχική/Λύσεις/Βιομηχανικός Αυτοματισμός

Η μακρόχρονη εμπειρία και η υψηλή τεχνογνωσία των στελεχών αλλά και της τεχνικής ομάδας της EOS σε επιτυχημένα έργα βιομηχανικού αυτοματισμού εξασφαλίζουν την άρτια διεκπεραίωση οποιασδήποτε κλίμακας έργου.

Οι κλάδοι του βιομηχανικού αυτοματισμού στους οποίους παρέχει ολοκληρωμένες λύσης βιομηχανικού αυτοματισμού είναι:

 • Βιομηχανία ποτών και τροφίμων.
 • Κονσερβοποιία.
 • Χημική βιομηχανία.
 • Φαρμακευτική βιομηχανία.
 • Κατασκευαστές Μηχανημάτων
 • Βιομηχανία πετρελαιοειδών και καυσίμων.
 • Μονάδες Παραγωγής Ενέργειας
 • Βιομηχανία παραγωγής και επεξεργασίας χάρτου.
 • Ψυκτικές εγκαταστάσεις, βιομηχανική ψύξη.
 • Βιομηχανία πλαστικών.
 • Κλωστοϋφαντουργία.
 • Ύδρευση / αποχέτευση

Η EOS διαθέτει την τεχνογνωσία και την απαιτούμενη εμπειρία για τον σχεδιασμό των συστημάτων ελέγχου, την υλοποίηση του συστήματος αυτοματισμού και την ενσωμάτωση με τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό, τη θέση σε λειτουργία καθώς και την υποστήριξη των συστημάτων για όλη τη διάρκεια λειτουργίας των εγκαταστάσεων.