Επεξεργασία Μεταλλευμάτων

Η Επεξεργασία μεταλλευμάτων είναι ένας κλάδος που απαιτεί εξειδίκευση και υψηλή γνώση του αντικειμένου, η EOS ΑΕ έχει υλοποιήσει με μεγάλη επιτυχία τα τελευταία χρόνια πολύ σημαντικά έργα στον τομέα της επεξεργασίας μεταλλευμάτων, η εμπειρία και η εξειδίκευση του προσωπικού αποτελούν εγγύηση του βέλτιστου αποτελέσματος. Η EOS διαθέτει την ικανότητα υλοποίησης μικρών συστημάτων ελέγχου καθώς και την υλοποίηση ολοκληρωμένων συστημάτων διεργασιών και γραμμών παραγωγής.

Η συνεργασία με τους κορυφαίους στο κόσμο κατασκευαστές δίνει στην EOS τη δυνατότητα παροχής επιπλέον εξειδικευμένων λύσεων, όπως :

 • Εφαρμογές εποπτικού ελέγχου και συλλογής δεδομένων (SCADA).
 • Έλεγχος συστημάτων διεργασίας (PLC systems).
 • Εφαρμογές ελέγχου διανομής ισχύος.
 • Δίκτυα οπτικών ινών βιομηχανικών επικοινωνιών.
 • Βιομηχανικά δίκτυα (ProfibusDP, Modbus, PROFINET, IEC60780, etc).
 • Συστήματα ελέγχου μεταφορικών ταινιών και καταστολής πυρκαγιάς.
 • Μέτρηση παροχής μεταλλευτικής λάσπης.
 • Μέτρηση παροχής πυκνότητας μεταλλευτικής λάσπης.
 • Μέτρηση στάθμης υγρών και στερεών.
 • Μέτρηση και τρισδιάστατη δυναμική απεικόνιση αποθεμάτων.
 • Μέτρηση σχετικής υγρασίας μεταλλευμάτων.

Η EOS με σκοπό την παροχή προσαρμοσμένων λύσεων και προϊόντων για τον εξορυκτικό κλάδο αντιπροσωπεύει αποκλειστικά στην Ελλάδα και στην περιοχή των Βαλκανίων τον οίκο CiDRA mineral Processing Inc [US], και παράλληλα συνεργάζεται με κατασκευαστές που διαθέτουν εξειδικευμένο εξοπλισμό για τη διεργασία της επεξεργασίας των μεταλλευμάτων.

Αποκλειστική Αντιπροσωπεία

Cidra mineral processing INC

www.cidra.com
CiDRA is a global technology and product development company providing services which focus on slurry flow management and asset/process optimization.
www.cidra.com