Εξόρυξη και επεξεργασία μεταλλευμάτων

Αρχική/Λύσεις/Εξόρυξη και επεξεργασία μεταλλευμάτων

Ο εξορυκτικός κλάδος είναι ένας από τους από τους βασικούς τομείς εξειδίκευσης της EOS, για τον λόγο αυτό έχουν δαπανηθεί και δαπανούνται σημαντικοί πόροι της εταιρείας για την εξειδίκευση και την συνεχή ενημέρωση σχετικά με τις ειδικές τεχνολογίες του κλάδου.

Για τον εξορυκτικό κλάδο η συνεργασία με τους κορυφαίους στο κόσμο κατασκευαστές δίνει στην EOS την δυνατότητα παροχής επιπλέον εξειδικευμένων λύσεων, όπως :

 • Εφαρμογές εποπτικού ελέγχου και συλλογής δεδομένων (SCADA).
 • Έλεγχος συστημάτων διεργασίας (PLC systems).
 • Εφαρμογές συστημάτων ελέγχου απομάκρυνσης υδάτων (Dewatering).
 • Εφαρμογές ελέγχου διανομής ισχύος.
 • Ασύρματα δίκτυα επικοινωνίας και μεταφοράς δεδομένων υπογείων και υπέργειων εγκαταστάσεων (VHF, UHF, WiFi, Mesh)
 • Ασύρματα δίκτυα επικοινωνιών υπογείων τεχνολογίας Leaky Feeder.
 • Εφαρμογές παρακολούθησης και ελέγχου εξοπλισμού υπογείων.
 • Έλεγχος προσπέλασης και θέσης προσωπικού, εξοπλισμού και οχημάτων υπογείων.
 • Έλεγχος περιβαλλοντικών παραμέτρων.
 • Συστήματα ελέγχου μεταφορικών ταινιών και καταστολής πυρκαγιάς.
 • Έλεγχος αντλιών και ανεμιστήρων.
 • Σύστημα ειδοποίησης εγγύτητας, αποτροπής ατυχημάτων.
 • Συστήματα ειδοποίησης εκτάκτου ανάγκης.
 • Μέτρηση παροχής μεταλλευτικής λάσπης.
 • Μέτρηση παροχής πυκνότητας μεταλλευτικής λάσπης.
 • Μέτρηση στάθμης υγρών και στερεών.
 • Μέτρηση και τρισδιάστατη δυναμική απεικόνιση αποθεμάτων.
 • Μέτρηση σχετικής υγρασίας μεταλλευμάτων.

Η EOS με σκοπό την παροχή προσαρμοσμένων λύσεων και προϊόντων για τον εξορυκτικό κλάδο αντιπροσωπεύει αποκλειστικά στην Ελλάδα και στην περιοχή των Βαλκανίων τον οίκο CiDRA mineral Processing Inc [US]

Αποκλειστική Αντιπροσωπεία

Cidra mineral processing INC

www.cidra.com
CiDRA is a global technology and product development company providing services which focus on slurry flow management and asset/process optimization.
www.cidra.com