Συστήματα Επικοινωνιών Σηράγγων

Αρχική/Λύσεις/Σήραγγες – Tunneling/Συστήματα Επικοινωνιών Σηράγγων

Η EOS διαθέτει πολύχρονη εμπειρία και εκπαιδευμένο προσωπικό, ώστε να είναι σε θέση να παρέχει τη δυνατότητα σχεδιασμού, προμήθειας, κατασκευής και υποστήριξης συστημάτων επικοινωνίας και ασφαλείας σηράγγων.

Κατά την κατασκευή των σηράγγων αλλά και μετά την ολοκλήρωση η EOS μπορεί να προσφέρει ένα μεγάλο εύρος λύσεων με το πλεονέκτημα της παρακολούθησης και του έλεγχου από ένα και μόνο σύστημα. Οι λύσεις που παρέχει η EOS για τις μόνιμες λειτουργίες μια σήραγγας είναι:

  • Δημιουργία δικτύου επικοινωνιών φωνής και μεταφοράς δεδομένων.
  • Ασύρματη επικοινωνία.
  • Συστήματα ειδοποίησης εκτάκτου ανάγκης.
  • Σημεία σταθερής τηλεφωνικής επικοινωνίας.
  • Έλεγχος προσπέλασης και θέσης προσωπικού, εξοπλισμού και οχημάτων.