Σήραγγες – Tunneling

Αρχική/Λύσεις/Σήραγγες – Tunneling

Για τον κλάδο κατασκευής σηράγγων η συνεργασία με τους κορυφαίους στον κόσμο κατασκευαστές δίνει στην EOS τη δυνατότητα παροχής επιπλέον εξειδικευμένων λύσεων. Στην διάρκεια της κατασκευής των σηράγγων απαιτείται ένα σύστημα επικοινωνιών στιβαρό και αξιόπιστο σύστημα επικοινωνίας φωνής και μεταφοράς δεδομένων. Η EOS έχει τη δυνατότητα να προσφέρει ένα μεγάλο εύρος τεχνολογιών και εφαρμογών παρέχοντας μια ολοκληρωμένη λύση η οποία θα ελέγχεται από μια εφαρμογή.

Οι σήραγγες διαχειριστικά χωρίζονται σε δυο φάσεις, στη φάση της κατασκευής και στη λειτουργία. Η EOS παρέχει εξειδικευμένο εξοπλισμό, υπηρεσίες και ολοκληρωμένες λύσεις προσαρμοσμένες στην κάθε φάση του έργου.