Προϊόντα

Αρχική/Προϊόντα

Βασικό αντικείμενο της  EOS είναι η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών, παρόλα αυτά στο πλαίσιο της εξειδίκευσης σε συγκεκριμένους τομείς  της βιομηχανίας παρέχει εξοπλισμό και εξειδικευμένη υποστήριξη με σημαντικά πλεονεκτήματα για ειδικές εφαρμογές.

Αντιπροσωπείες

CIDRA (USA)

www.cidra.com

CIDRA [USA], όργανα μέτρησης παροχής λάσπης επεξεργασίας.
www.cidra.com

Συνεργασίες

SIEMENS (DE)

www.siemens.com

SIEMENS [DE], εξοπλισμός συστημάτων αυτοματισμού, λογισμικό διαχείρισης συστημάτων αυτοματισμού προϊόντα χαμηλής τάσης.
www.siemens.com

BERTHOLD (DE)

www.berthold.com

BERTHOLD [DE], όργανα μέτρησης τεχνολογίας ακτινοβολίας για μέτρηση πυκνότητας, στάθμης, υγρασίας, όγκου.
www.berthold.com