Η Εταιρεία

Αρχική/Η Εταιρεία

Η εταιρεία EOS Βιομηχανικές εφαρμογές ΑΕ ιδρύθηκε το 2012, παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων βιομηχανικού αυτοματισμού και βιομηχανικών δικτύων σε ένα ευρύ φάσμα παραγωγικών κλάδων.

Η έδρα της EOS βρίσκεται στην Περαία Θεσσαλονίκης, όπου είναι εγκατεστημένα σε ξεχωριστούς χώρους το γραφείο ανάπτυξης εφαρμογών, εργαστηριακές διατάξεις για έρευνα και δοκιμές καθώς και η διοίκηση της εταιρείας. Επίσης διαθέτει υποκατάστημα στην Ολυμπιάδα Χαλκιδικής με χώρο εργασίας και συναντήσεων καθώς και υποδομές διαμονής των μηχανικών.

Η εταιρεία είναι κατά βάση μια εταιρεία μηχανικών, δίνοντας την μεγαλύτερη βαρύτητα στην οργάνωση, την αξιοπιστία και την αποδοτικότητα των έργων που υλοποίει. Ο κορμός της τεχνικής ομάδας αποτελείται από μηχανικούς αυτοματισμού με εμπειρία σε έργα αυτοματισμού άνω των Δέκα ετών. Παράλληλα η EOS έχει δομήσει ένα σημαντικό δίκτυο επιλεγμένων και δοκιμασμένων εξωτερικών συνεργατών που τις δίνουν την δυνατότητα να υλοποιήσει οποιασδήποτε κλίμακας έργο βιομηχανικού αυτοματισμού τόσο στην Ελλάδα αλλά και στο Εξωτερικό.

Η EOS προσαρμοσμένη στις ανάγκες των πελατών δίνει την μέγιστη βαρύτητα στην άρτια οργάνωση και διαχείριση των έργων. Χρησιμοποιεί διαδικασίες καθώς και ειδικές εφαρμογές για την συνεχή παρακολούθηση της πορείας των έργων και την βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων της σε όλα τα στάδια υλοποίησης ενός έργου. Η λειτουργία αυτή εγγυάται την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων του έργου και παράλληλα εξασφαλίζει υψηλή ποιότητα των έργων. Οι Μηχανικοί της EOS πέρα από την τεχνογνωσία στην υλοποίηση συστημάτων αυτοματισμού διαθέτουν πολύχρονη και επιτυχημένη εμπειρία διαχείρισης μικρών αλλά και μεγάλης κλίμακας ολοκληρωμένων έργων.

Κεντρικά γραφεία

Παράρτημα Ολυμπιάδας